Asociația Industrii Cultural Creative anunță lansarea proiectului „Cinema Marconi – Motor! O campanie de sensibilizare” co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în cadrul ariei tematice „Patrimoniu cultural material” și implementat în parteneriat cu Uniunea Arhitecților din România și Fundația Pro Patrimonio.

Perioada de implementare a proiectului este de 6 săptămâni cuprinsă între 1 octombrie 2015 și 15 noiembrie 2015.

Scopul proiectului este salvarea clădirilor de patrimoniu prin abordări inovative care să contribuie la schimbarea designului urban și cultural al Bucureștiului prin desfășurarea unei campanii de promovare și salvare a clădirii de patrimoniu a fostului Cinematograf Marconi, construită în perioada 1926-1930 și aflată în stare avansată de degradare.

Activitățile principale ale proiectului constau în:

  • Realizarea a trei producții audiovizuale în colaborare cu tineri regizori români
  • Realizarea unui studiu privind importanța istorică și culturală a Cinematografului Marconi
  • Distribuirea acestor producții la nivel local, național și internațional ca parte a campaniei de salvare a clădirii cinematografului.
  • Încurajarea dialogului privind inițiativele inovatoare de salvare a clădirilor de patrimoniu din București și perspectivelor oferite de acestea.

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi atât comunitatea locală, cât și artiştii, experții de proiect și consultanții implicați direct în realizarea obiectivelor proiectului, aparţinând organizaţiei solicitante şi organizațiilor partenere. Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi artiştii, promotorii culturali, organizațiile și persoanele implicate activ în salvarea clădirilor de patrimoniu ale Bucureștiului, respectiv publicul larg care va înțelege și va reacționa diferit cu privire la clădirea fostului Cinematografului Marconi, cunoscându-i și recunoscându-i importanța istorică și culturală.

Printre cele mai importante rezultate preconizate ale proiectului se numără:

  • Desfășurarea unei campanii de sensibilizare și salvare a clădirii în care a funcționat Cinematograful Marconi
  • Implementarea de abordări inovatoare și neconvenționale de promovare și salvare a patrimoniului
  • Îmbunătăţirea percepţiei asupra Cinematografului Marconi și importanței acestuia în istoria și cultura Bucureștiului
  • Organizarea de evenimente publice ca importante acțiuni în promovarea culturii, încurajarea accesului la cultură și deschiderea de noi perspective privind salvarea clădirilor de patrimoniu

Rezultatele proiectului „Cinema Marconi – Motor! O campanie de sensibilizare” reprezintă un pas important în implementarea strategiei pe termen lung a Asociației Industrii Cultural Creative de salvare a clădirii de patrimoniu a fostului Cinematograf Marconi prin redarea vechii sale întrebuințări și transformarea acestui monument degradat într-un loc performativ pentru comunitate și pentru București.

Proiectul nu reprezintă neapărat poziția Administrației Fondului Național Cultural. AFCN nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite.Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.